Hotline: 0938 919 887 - Email: ngan.ngothikim1987@gmail.com

NHẬN KÝ GỬI BẤT ĐỘNG SẢN

Để BĐS của bạn được bán hoặc cho thuê nhanh nhất và hiệu quả, bạn có thể gửi thông tin sản phẩm tới chúng tôi.

TIẾP NHẬN YÊU CẦU KÝ GỬI

TIẾP NHẬN YÊU CẦU KÝ GỬI

THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN SẢN PHẨM

THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN SẢN PHẨM

TẠO HỒ SƠ VÀ LÊN KẾ HOẠCH MARKETING

TẠO HỒ SƠ VÀ LÊN KẾ HOẠCH MARKETING

LƯU TRỮ SẢN PHẨM VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

LƯU TRỮ SẢN PHẨM VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG