Hotline: 0938 919 887 - Email: ngan.ngothikim1987@gmail.com

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Giỏ Hàng Tp. Hồ Chí Minh 01  
Trợ lý giám đốc kinh doanh Tp. Hồ Chí Minh 01  
Trợ lý Giám Đốc Khối Tp. Hồ Chí Minh 01  
Thư ký Phòng Quản Lý Thiết Kế Thi Công Tp. Hồ Chí Minh 01  
Compliance Manager Tp. Hồ Chí Minh 01  
Trưởng phòng kiểm soát tài chính Tp. Hồ Chí Minh 01  
Trưởng ban Quản lý Dự án Tp. Hồ Chí Minh 01  
Chuyên viên pháp lý đất Tp. Hồ Chí Minh 01  
Giám đốc Marketing Tp. Hồ Chí Minh 01  
Trưởng phòng pháp lý dự án đầu tư Tp. Hồ Chí Minh 01  
Chuyên viên phân tích tài chính Tp. Hồ Chí Minh 01  
Chuyên viên chăm sóc Khách hàng Tp. Hồ Chí Minh 01