Hotline: 0938 919 887 - Email: ngan.ngothikim1987@gmail.com

Giải thưởng tiêu biểu

GIẢI THƯỞNG CÁ NHÂN

Bằng khen về thành tích BÁN HÀNG XUẤT SẮC NHẤT 02/2015
Bằng khen về thành tích BÁN HÀNG XUẤT SẮC NHẤT NĂM 2015
Bằng khen về thành tích BÁN HÀNG VƯỢT TRỘI 03-04/2016

 

GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU CỦA NAM LONG

Cúp vàng thương hiệu năm 2008

Cúp vàng thương hiệu năm 2008

Giải thưởng vietreal 2007

Giải thưởng vietreal 2007

Cúp vàng thương hiệu năm 2007

Cúp vàng thương hiệu năm 2007

Thương hiệu uy tín 2007

Thương hiệu uy tín 2007

Cúp vàng thương hiệu năm 2006

Cúp vàng thương hiệu năm 2006

Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng

Cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng

Thương hiệu hàng đầu 2005

Thương hiệu hàng đầu 2005

Doanh nghiệp Việt Nam uy tín - chất lượng

Doanh nghiệp Việt Nam uy tín - chất lượng

Asia Pacific Property Awards - Dự án  bridgeview

Asia Pacific Property Awards - Dự án bridgeview

Asia Pacific Property Awards  2014 - 2015

Asia Pacific Property Awards 2014 - 2015

Asia Pacific Property Awards - Dự án Waterpoint

Asia Pacific Property Awards - Dự án Waterpoint

03 Giải thưởng Property Awards 2014

03 Giải thưởng Property Awards 2014

03 Giải thưởng Property Awards 2014

03 Giải thưởng Property Awards 2014

Asia Pacific Property Awards - Dự án EHOME3

Asia Pacific Property Awards - Dự án EHOME3

Công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả đầu tiên tại Việt Nam 2014 do IFC trao tặng

Công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả đầu tiên tại Việt Nam 2014 do IFC trao tặng

Công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả đầu tiên tại Việt Nam 2014 do IFC trao tặng

Công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả đầu tiên tại Việt Nam 2014 do IFC trao tặng

Giải thưởng BCIAsia Top 10 Awards dành cho chủ đầu tư năm 2013

Giải thưởng BCIAsia Top 10 Awards dành cho chủ đầu tư năm 2013

Giải thưởng BCIAsia Top 10 Awards dành cho chủ đầu tư năm 2013

Giải thưởng BCIAsia Top 10 Awards dành cho chủ đầu tư năm 2013

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2007, 2009, 2010, 2011, 2013

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2007, 2009, 2010, 2011, 2013

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2007, 2009, 2010, 2011, 2013

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2007, 2009, 2010, 2011, 2013